هيبنوتيزم

جلسه گفتگوی ايرانی این هفته به موضوع جذاب هیپنوتيزم اختصاص داشت که با استقبال خوب بچه ها نیز روبرو شد.
در اين جلسه آقای نوروزی (دانشجوی رشته معماری آزاد) که اطلاعات خوبی در مورد اين علم داشت به دعوت صادق عيدی حضور پیدا کرده بود و جلسه را اداره می کرد.
بعد از بيان مقدماتی از هيبنوز، تعدادی از بچه ها داوطلب شدند تا به عنوان سوژه هیبنوتيزم شوند، به قول خود آقای نوروزی این عمل بی نظير در کمتر از یک ثانيه صورت می گيرد و یک سوزن ميخی(سوزن ته گرد) تا نيمه در ساعد دست سوژه فروبرده می شود، بدون اینکه شخص احساس درد کند و به همین ترتیب از دست وی بيرون آورده می شود،این عمل به خوبی روی 6 نفر از بچه ها انجام شد، آخرين سوژه مصطفی نقی زاده بود که به در خواست بچه ها اين بار بيش از دو سوم سوزن در دست وی فروبرده شد، تنها عکس العمل بچه ها نسبت به اين موضوع شگفت زدگی محض بود.
سپس صحبت های زيادی در مورد حالت های مختلف هيبنوتيزم و بعضی ديده ها و شنيده های بچه ها به مِان آمد و در پايان آقای نوروزی کل کلاس را به خواب فرو برد(با صحبت های خود!!!!) و اگرچه احساس خواب به طور کامل در همه پيش نيامد ولی در تعدادی از بچه ها تاثیر خود را گذاشت.
اين جلسه سرانجام در ساعت 2 بعدازظهر به سلامت به پايان رسيد.


/ 0 نظر / 15 بازدید