آخرين خبرها از انتخابات انجمن علمی

انتخابات انجمن علمی ديروز يکشنبه با حضور گسترده دانشجويان رشته های مختلف در دانشکده مهندسی برگزار گرديد.انتخابات نزديک ساعت ۱۰ صبح آغاز شد،با اين توضيح که انتخابات رشته مکانيک با کمی تاخیر شروع شد و با يک ساعت تمديد تا ساعت ۷ بعدازظهر ادامه يافت.
در رشته مکانيک بيش از ۲۰۰ نفر در رای گيری شرکت کردند که حاکی از مشارکت ۷۰٪ی دانشجویان است.در اين بين حضور فعال بچه های ۸۱ی توجه ساير ورودی ها را به خود جلب کرده بود بطوريکه انتظار چنين آماری را نداشتند،آمار غیر رسمی شمارش آراء به شرح زیر است:
۱-حمید شهابی ۹۴ رای(اصلی)
۲-سید سماء الدین محیط زاده ۸۱ رای(اصلی)
۳-احمد رفسنجانی عباسی ۶۱ رای(اصلی)
۴-صادق عیدی ۵۷ رای(اصلی)
۵-فرشاد صابری ۵۵ رای(اصلی)
۶-مینا مهرگان ۵۰ رای(علی البدل)
۷-امیرحسین قاسمی ۴۸رای(علی البدل)
۸-بهزاد مجیدی ۴۶ رای
۹-محمد عابدزاده ۴۶رای
۱۰-عطیه اندخشیده ۴۱ رای
و......
آمار بالا در صورتی که تا ساعت ۱۲ ظهر امروز شکایتی صورت نگیرد ان شاء الله پایدار خواهد ماند.
۸۱ی ها هرچند ظاهرا هماهنگ رأی دادند ولی از گوشه و کنار خبرهايی از ۴از۵ و حتی ۳و۲و۱از۵ رأی دادن بچه ها به گوش می رسد.عده ای نيز رأی خود را برای ۷۹ی ها به صندوق ريختند.به هر حال همه اين حق را دارند تا به کسانی که مايلند رأی دهند.
باکمی هماهنگی بيشتر می توانستيم انجمن علمی را کاملا در دست بگيريم ولی بازهم بايد اميدوار بود که می توانيم متحد باشيم.

/ 0 نظر / 23 بازدید