انگيزه و روشهای تقلب

خانم /آقای.....دانشجوی رشته.........مشهد به شماره دانشجويی.......8112

باسلام؛نظر به اينکه در جلسه امتحان درس.....نيم سال اول تحصيلی 81-83 بدون توجه به شئونات دانشجويی و عدول از اخلاق اسلامی به شيوه نگاه کردن به همکلاسی خود به بهانه تقلب مرتکب تخلف و برهم زدن امنيت در جلسه امتحان شده ايد؛کميته انضباطی دانشجويان.....در جلسه مورخ82/7/31 خود به اين موضوع رسيدگی نمود و تخلف شما را منطبق با بند:3/پ/چ از شيوه نامه اجرايی مربوط به آيين نامه انضباطی دانشجويان مصوب يک ميلیون و سیصد و پنجاه و هشتمين جلسه شورای عالی فرهنگی تشخيص داد

لذا طبق رای کميته انضباطی به تذکر کتبی بدون درج در شناسنامه محکوم می شويد.بدين وسيله رای مذکور به شما ابلاغ می گردد و به اطلاع می رسد چنانچه در آينده در حين تقلب مرتکب همان تخلف و يا موارد مشابه آن شويد تنبيهات شديدتری برای هردوی شما در نظر گرفته خواهد شد

                               دکتر.....نژاد

          رئيس کميته انضباطی بدوی دانشگاه....مشهد

 

تقلب در حين جلسات امتحان کار چندان بزرگی نيست که تنها انسانهايی همچون ما بتوانند از عهده انجامش بربيايند؛اما برای ما بچه های ايرانی با سيستم «قشنگ» آموزشی که تجربه کرده ايم مزه منحصر بفردی پيدا کرده است.
نامه فوق که نسخه اصلی آن مزين به مهر «محرمانه» بود اشاره به عملی دارد که پا را فراتر نهاده و در آن متقلب در حين تقلب دست به تقلبی ديگر زده و سعی کرده با تقلب مراقبان را گمراه کرده و.... که خوشبختانه با اقدام به موقع مسئولين امر هردو مورد از طريق ستاد گفتمان توجيه شدند.
عمل تقلب از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررسی است که در ذيل به تفصيل در اين باره به تحقيق و تفحص می پردازيم:

آدم های درگير( تيپ متقلبين)
1-بچه درسخوانهای ماجراجو که هيچ نيازی به بار علمی!!! تقلب ندارند؛ شايد چيزی مثل کرم جلب توجه و مواردی از اين دست آنها را به اين کار فرا می خواند،اين بيت عاميانه به روشنی سيمای اين دسته را ترسيم می کند:
رفت لب بوم قاليچه تکون داد    قاليچه خاک نداشت؛خودش رو نشون داد
2-کسانی که بصورت موردی شب امتحان دچار مشکلی می شوند که از حيث آبرو متوسل به اين عمل ناهنجار می شوند.
3- متقلبين حرفه ای که با شيوه های بديع و تازه که خلاقيت و نوآوری در آنها موج می زند پا به عرصه امتحانات می گذارند.
4-اين دسته را کمانگيران ماهر نام نهاده اند.اينان با تيری که از چشم های خود رها می کنند؛ دو تير که چه عرض کنم، ورقه و پاسخنامه و صاحب ورقه و از همه مهمتر دل او را همزمان نشانه می روند.

شيوه ها
شيوه های تقلب برای سه دسته نخست به نوع سوالات بستگی دارد ولی گروه چهارم معمولا توجهی به نوع سوالات نداشته و مسئله ای که برای آنها در درجه نخست اهميت قرار دارد حاضرين در جلسه هستند.لازم به ذکر است سه دسته نخست معمولا در اکثر مواقع تقلب را برای خود انجام می دهند ولی دسته چهارم هرجا لازم بدانند به رساندن تقلب نيز مبادرت می ورزند.

تنظيم بدن
بدليل اهميت اين بخش کمی در جزئيات دقيقتر می شويم، باشد که عواقب اين پديده زشتی که امروزه دامنگير مجامع علمی ما شده بر دلسوزان و خدمتگزاران علم و دانش روشن گردد.
1-دم و بازدم: خيلی راحت نفس بکشيد.ضربان قلب را با کنترل دم و بازدم خود تنظيم کنيد. قبل از شروع امتحان از باز بودن تمامی مجاری تنفسی اطمينان حاصل کنيد. برای گروه چهارم نمی توان نسخه خاصی تجويز کرد چرا که اين دسته برخلاف سه گروه ديگر که ضربان قلبشان تابعی است از دم و بازدمشان، اين گروه دم و بازدمشان وابسته به ضربان قلبشان است و قلبشان در خارج از بدنشان قرار دارد.
2-اعتماد به نفس:فکر خود را روی کاری که شروع کرده ايد متمرکز کنيد .سه گروه نخست روی نمره 20 تمرکز کنند و گروه چهارم بايد حواسشان را جمع کنند تا مبادا وسوسه نمره 20 آنها را از اهداف اوليه دور گرداند.
3- کنترل نگاه:زياد به در و ديوار خيره نشويد. به سه گروه نخست توصيه می شود که فقط به برگه خود و احتمالا مواد جانبی که همراه خود آورده ايد نگاه کنيد.اما گروه چهارم؛ بی گمان برای اين گروه نگاه به منزله سلاح در ميادين علم و دانش و تقلب بوده و اگر نتواند از اين امکان به نحو احسن بهره بگيرند به سرنوشتی که در ابتدای اين مقال به آن اشاره شد دچار خواهند شد. بايد محيط را کاملا زير نظر داشته باشند تا در مواقع حساس به اقتضای زمان تقلب کنند يا برسانند؛ فرقی نمی کند مهم اين است که رابطه ای باشد. جهت اين رابطه دلخواه در نظرگرفته می شود؛ در نهايت اگر جهت انتخابی اشتباه باشد نتايج امتحانات عکس خواهد شد؛ دقيقا بسان جهت نيرو در عضو های يک خرپا.
4-حرکات تکميلی: بی حرکت باشيد. عوض کردن مدام جای پاها، بالا کشيدن دماغ ، تنظيم مکرر موقعيت مقنعه، دست کشيدن ميان موها، جا به جا شدن روی صندلی، خواراندن گوش، مالاندن چشم، شکستن انگشتان؛جويدن خودکار،الکلنگ بازی با صندلی،لبخند زدن به مراقب(با حفظ شئونات دانشجويی و عدم عدول از اخلاق اسلامی) و....از آن طبيعی کردن هايی به شمار مي روند که بيشتر شما را ضايع می کنند.این مورد برای هرچهارگروه صدق می کند.

اما هنگامی که تقلب لو می رود
در اين لحظات بغرنج راه حلهای کليشه واری پيش روی شماست:
1-اشک،غش، جيغ، شيون ، زاری
2-خيلی سنگين و با کلاس جلسه را با افتخار ترک کنيد.
3-به روشی مناسب مراقب را در مقام نصيحت قرار دهيد و دراين بين تجديد قوا کنيد.
4-امابرای گروه چهارم راه حل ويژه ای در نظر گرفته شده:طبيعی کنين و بگين با هم خواهر و برادريم!!!

کلام آخر........
علی رغم آنچه گفته شد متاسفانه امروزه در بسياری از مراکز دانشگاهی سراسر کشور دانشجويان بدون توجه به نکات ارزشمند فوق بصورتی  احساسی و نسنجيده دست به اقداماتی می زنند که جز پشيمانی و ندامت نتيجه ای در بر ندارد.

براساس مقاله «لذت غريب يک گناه نه چندان مهم» با تصرف و تلخيص و تغيير و تبديل و توصيف

/ 5 نظر / 8 بازدید
shayan

خيلی باحال بود. فقط بگم اين که ما نظر نميديم دليل نميشه که به وبلاگ سر نميزنيم.وبلاگ داره جون ميگيره.

mosaferi az afghanestan

ايولا احمد .خيلی جالب بود. از همگی کسانی که مطالب بلاگ رو ميخونن ميخوام که حتما پيغام بگذارن .

بهرنگ

حاج احمد آقا! يادت رفت عبارت «به نقل از هفته‌نامه شهرآرا، شماره ۳۳۹، صفحه ۹» رو بنويسي. حالا نمی‌گم نوسنده‌اش کی بوده!؟

komeil

معرکه بود احمد .اين بهرنگ چی نوشته!!

احمد

ان مقاله همون طور كه نوشتم مال خودم نيست مال يه بنده خداييه كه بهرنگ آدرس داده بهتون‏، فقط من موضوع رو عوض كردم و يك شخصيت چهارم بهش اضافه كردم،همين .اصلا هم ادعا نكردم نوشته خودمه.