پنجشنبه گذشته امتحان استاتیک گروه(02)برگزار شد ،خبرنگار مکنا با حضور در جلسه امتحان بصورت افتخاری در امتحان شرکت کرد و از محل حادثه گزارش تهیه نموده که به شرح زیر است:
امتحان راس ساعت 2و10 دقیقه بعد ازظهر آغاز شد،قبل از امتحان جمعی از دانشجویان با آویزان کردن طنابی از تخته کلاس بصورت چوبه دار سعی در نشان دادن نگرانی خود از سختی امتحان داشتند،ولی علیرغم این تصورات امتحان خیلی ساده و پیش پا افتاده بود، به هرحال دانشجویان که با مهندس آیانی استاتیک دارند با دیدن سوالات دکتر طهانی بسیار یکه خوردند و باور آن برایشان مشکل بود.آقا سوال خرپا داده گفته نیروی وارد بر چندتا عضو را حساب کنید،فکر می کنید چه عضوهایی را خواسته باشه:«عضو صفر»...
به هر حال اگر قرار باشه اوضاع همینجور ادامه پیدا کنه ،ترم دیگه خیلی از شاگردان مهندس آیانی مجبورند استاتیک را با آقای طهانی بردارند.امتحان تا ساعت4و10 دقیقه ادامه یافت و اکثر دانشجویان با روی خندان جلسه را ترک کردند،هر چند امتحانی که مهندس آیانی دو هفته قبل گرفت قابل مقایسه با این امتحان نبود ولی بطور کلی می توان در مورد تک تک سوال ها چنین گفت:1- در مورد سوال مرکز جرم در هردو امتحان در یک سطح بود؛یک جسم مرکب 2- سوال تعادل تقریبا در یک سطح بود شاید سوال آقای طهانی کمی بیشتر محاسبه داشت 3-سوال قاب آقای آیانی خیلی مشکلتر بود 4-در مورد سوال خرپا هم که به هیچ وجه من الوجوه نمی توان حرفی زد همانطور که قبلا گفته شد عضو صفر کجا و خرپای ما کجا ؟!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
alireza khodaee

سلام ميخواستم بگم ما حظور خبرنگار مکنا را در جلسه امتحان استاتيک تکذيب ميکنيم.

خبرنگار مکنا

البته ما حظور نداشتیم بلکه حضور داشتیم!!!