امتحان رياضی(۲) گروه مکانيک

امتحان رياضی(۲) کلاس آقای میرزاوزیری که اکثر بچه های مکانیکی توی همین کلاس هستند امروز برگزار شد؛امتحان خيلی سخت نبود تنها مشکل خود استاد و خانم قمصری(حل تمرين) بودند که با کمک همديگر نگهبانی می دادند.هر کس هم که راهنمایی می خواست استاد آدرس فلکه فردوسی و سه راه راهنمایی رو می دادند.
استاد جيب بعضی از بچه ها را رو هم بررسی کرد از جمله جيب نگارنده اين سطور؛تکه کاغذی از جيب بغلم در آورد و با لحنی شيرين گفت:«شما هم که از اينها داري!!!» ولی با باز کردن کاغذ چشمش به برگه وام۴۰۰۰۰تومانی افتاد.خيلی سنگين کاغذ رو گذاشت سر جاش وگفت:«هيچی!فکر کردم تقلبه!!!!»
قبل از امتحان کلاس حل تمرين هم برگزار شد؛اين خانم قمصری که شايعات زيادی دربارشون شنيده بوديم از اينکه دختر دکتر نارنجانی معروفه گرفته تا خواهرزن استاد حتی همسر استاد...حتی شنیدم آقای مشاری رفتند پیش استاد گفتند این خواهرخانمتون جواب سوالهای ما رو نمیدن!!! امروز شخصا اومد وسط کلاس و از بچه ها پرسيد که :«می دونين فاميل من چيه؟»و به اين ترتيب به همه شايعات پايان داد.سر جلسه امتحان هم استاد اومد بالای سر مازیار و پرسید:«میدونی نسبت این خانوم با من چیه؟».مازیار هم گفت:«خانومتونه؟!» استاد جواب داد نه؛مازیار گفت :«خواهرخانومتونه؟»باز استاد گفت نه؛بعد آخرش هم گفت نسبتش با من اینه که این خانوم دانشجوی منه!!!
در ضمن ایشون دانشجوی ورودی ۸۰ هستند که این درس رو ترم قبل پاس کردند!!!
نزديک يک ساعت سر کلاس تشريف داشتند و هر سوالی که بچه ها پرسيدند خانوم يا نمی دونستند يا مطالعه نکرده بودند يا مي گفتند توی امتحان نمياد يا مي گفتند قراره اصلا امروز انتگرال حل کنيم.
خلاصه پيشنهاد می کنم با يک استاد آشنايی هماهنگ کنيد يک کلاس حل تمرين برداريد؛ظاهرا که خيلی مشکل نيست...

/ 0 نظر / 26 بازدید