استاتيک در گرمای تابستان

با توجه به تهدیدات آقای آیانی مبنی بر اینکه ۶۰٪ بچه ها می افتند،چندان نمی توان به پاس شدن این درس مطمئن بود.اخیرا هم آقای آیانی به قول خودشان کلاس را به صورت پادگان اداره می کنند و تا تقّی به توقّی می خورد نام«کوئیز» را بر زبان می آورند و با احساسات پاک ما بازی می کنند.
برای تشکیل «کلاس استاتیک در ترم تابستانه» خانم تدین پیگیریهای لازم را انجام داده اند و با دکتر مقيمان صحبت کرده اند.برای همين ليستی از افراد متقاضی تهيه شده کسانی که مايلند با مراجعه به خانم تدين نام خود را به ليست اضافه کنند.هرچند بعيد می رسد به نتيجه ای برسد ولی امتحان آن ضرری ندارد.درضمن کسانی که این لیست را امضاء می کنند به این معنا نیست که حتما استاتیک را می افتند پس خیلی سخت نگیرید.

/ 0 نظر / 12 بازدید